"För många vuxna förvandlar barn till vuxna, och förvandlar barnens lek till allvar"
Jan Juhlin
"Det känns skönt att ha en sponsor som engagerar sig i hur verksamheten drivs"
Johan Nexborn, Lindome GIF

Syfte

Stiftelsen Dunross & Co är en stiftelse vars huvudsakliga ändamål är att främja barns och ungdomars vård och fostran samt lämna stöd för undervisning och utbildning av barn och ungdomar. Därutöver skall Stiftelsen bedriva hjälpverksamhet bland behövande.

Det huvudsakliga ändamålet skall i första hand tillgodoses genom understödjande av befintlig och ungdomsverksamhet som bedrivs inom olika ideella föreningar och organisationer.

”Syftet är att främja barns och ungdomars vård och fostran samt lämna stöd till undervisning och utbildning av barn och ungdomar.”

Syftet är att stiftelsens stöd skall främja barn och ungdomars uppfostran bl.a. avseende frågor som rör människors lika värde, arbete mot mobbning, rasism och sexism samt att engagera föräldrarna i bidragstagarnas arbete i dessa frågor.

Stiftelsens förhoppning är att de föreningar som uppbär stöd gemensamt skall hjälpas åt att sträva för att utbilda barn och ungdomar, med idrotten som sammankopplande verktyg.