”Vi vill visa att stödet är långsiktigt och så länge klubbarna sköter sig skall vi finnas med"
Sven Norfeldt
"Idrotten är viktig för demokratins utveckling"
Leif Nilsson
"Dunross & Co är kanon för oss. De hjälper oss genom att peka ut riktningen klart och tydligt"
Niklas Kartengren Mossens BK

What goes on in our mind? vs. What goes on in our heart?

Dunross tänker i många fall annorlunda – contrarian thinking– och ser därför ingen motsättning mellan mind/hjärna och heart/hjärta. I själva verket utgör de båda väldiga krafter, som mycket väl går att förena i det godas tjänst. Många ser begreppen som oförenliga, ståendes i skarp kontrast till varandra. Så är det inte för oss på Dunross. Det är lätt att bli teoretisk, men faktum är att vi funnit – i praktisk handling – vilken oerhörd kraft som finns i olika kombinationer av hjärta och hjärna.

På detta sätt ser vi en möjlighet att stötta olika projekt i det godas tjänst med användning av dessa krafter.

Dunross modell kan beskrivas i följande punkter:

  • Syftet skall vara genuint gott.
  • Det skall finnas en dynamik i projektet, som gör att det finns en utpräglad vilja att driva det framåt och uppåt.
  • Projektet skall vara självgenererande.
  • Det skall finnas en organisation, som är dedikerad till uppgiften att underhålla dynamik och självgenerering.
  • Dunross skall och vill endast vara katalysator.

Stiftelsen Dunross beviljar endast anslag inom vissa avgränsade områden. Läs mer om vilka de är och vilka verksamheter som stöds